İçeriğe geç

Amerika’da Yaşam (Maaş-Kültür-Vergiler-Yaşam Maliyeti-Güzellikleri) 

Bu ülke, gerek tarihi yapısı, gerek coğrafi konumu gerekse kurulma hikâyesiyle tarihin tozlu sayfalarında yer edinen bir devlet olarak karşımıza çıkmaktadır. Amerika, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Devletler, United States gibi birçok ismi ülkesinin adı olarak kullanan bu devletin nasıl kurulduğuna da detaylı bir şekilde bakmak gerekmektedir. Ama öncelikle şunu belirtmek gerekir ki Amerika, bir ülke adı değil bir kıta adıdır. Bu anlamda baktığımızda buraya Amerika denilmesi tüm kıtanın o ülkeye ait olduğu izlenimini vermektedir. Bu yüzden bu devlete Amerika demek yerine, Birleşik Devletler ya da United States demek daha doğru bir tabir olacaktır. 

Tarihi Yapısı Ve Kuruluşu 

Birleşik Devletler, küllerinden doğup ta kurulan bir devlet olarak düşünülebilir. Çünkü aslında Birleşik Devletler, İngiltere’den kopup gelmiş olan 13 tane koloni olarak buraya yerleşmişlerdir. İngiltere’de 13 14. Yüzyıllar arasında Cromwell bir kral yaşamaktaydı. Bu kral dönemi çalkantılı ve sorunlu zamanların olduğu bir döneme tekabül etmektedir. 

Burada yaşayan İngilizlerin koloni halinde oraya gitmesine en büyük sebep ise aslında öncelikle Magna Carta’nın ilanıdır. Bu tarihteki ilk anayasa konumundadır. Bu anlamda hem İngiltere hem de dünya adına büyük önem arz etmektedir. Magna Carta’nın ilanından sonra İngiltere bir dönem cumhuriyet dönemi yaşamış olsa da Cromwell, yavaş yavaş bu durumu kendi lehine çevirmeye başlamıştır. 

Bu nedenle o dönemde orada kral karşıtları ve kral yanlıları oluşmuştur. Oluşan bu gruplaşmalar; isyanlara ve gerginliklere yol açmıştır ve kral karşıtları oradan kaçmışlar ve şimdiki Birleşik Devletlere yerleşmişlerdir. 13 koloni olarak buraya yerleşmişlerdir. Yerleşen bu 13 koloni çok şanslıdır. 

Çünkü burası keşfedilmemiş bir yerdir. Bu anlamda monarşiden çıkmış olan İngiliz kolonileri için burası cennettir. Hammaddesi o kadar boldur ki hem onlara hem de onların atalarına yetecek kadar vardır. Ama şunun tekrar altının çizmek gerekir. İngiliz kolonileri; Avrupa kıtasından Amerika kıtasına geldiler. Yani Amerika kıtasında sadece İngiliz kolonileri mevcut değillerdir. Onların haricinde; Kızılderililer ve bazı sömürge ülke toprakları da bulunmaktadır. İngiliz kolonileri, Kızılderililere göre askeri anlamda daha üstün oldukları için onları himaye altına almayı başarmışlardır.  

Orada kendilerine yeni bir düzen kurup, geri dönmeyi de asla düşünmezler. Tabi ki İngiltere hükümeti bunu fark edince kolonilere bir teklif sunar. Teklif açık ve nettir. Ya buraya geri dönersiniz, ya da sizi sömürge altına alırım mesajını vermiştir. Bu denli zengin hammadde olduğunu öğrenen İngiltere’nin teklifini koloniler reddeder ve savaş yaşanır. 

Bu savaşı kim kazanıyor?

Daha ülkesinden yeni ayrılmış, yeni bir kıtaya göç etmiş çok az bir nüfusu olan İngiliz kolonileri kazanıyor. Çünkü bu dönemde İngiltere ile Fransa’nın arasında buzlar erimemiş ve tarihte de Büyük Oyun diye adlandırılan bir dönem mevcuttur. İki ülkede birbirinden pek haz etmezler. 

Bu nedenle de Fransa, bu durumu fırsat bilip İngiliz kolonilerine yardım eder ve İngiliz kolonileri kazanırlar. Kazandıktan hemen sonra ise Amerikan Bağımsızlık Bildirgesini yayınlarlar. Bu bildirgede; laiklik, tam bağımsızlık, özgürlük ve liberalizm gibi kavramları görmek mümkündür. 

Dünyada liberalizm kavramını kullanan ilk ülke Birleşik krallıktır. İşte bir ülkeden kopup başka bir yerde kendisine yeni bir yuva kuran Birleşik Devletlerin kuruluşu böyledir. Birleşik Devletler de ve İngiltere’de de İngilizce konuşulmasının sebebi budur. 

Amerika’da Yaşam Maliyeti 

Kendi karasında neredeyse hiç savaş yaşanmayan, başat güç ve süper güç gibi tüm dünyaya hükmeden bir devlet olan Birleşik Devletlerde yaşam maliyeti nasıldır? Eğer bunu 10 üzerinde puanlama ile oylayacak olursak bilimsel raporlar bize şunu gösteriyor; 

l Yaşam maliyeti; 10/8 

l Mutluluk;10/7 

l Çevre kalitesi; 10/9 

l Emniyet; 10/8 

Birleşik Devletlerdeki yaşam maliyetine baktığımızda öncelikle şunu söylemek gerekir. Gelir durumu yani GSYH ve GSMH oranı yüksek olan bir ülkedir. Ama kişi başına düşen milli gelir çok çok fazla değildir. Burada iş bulmak ve para kazanmak çok kolaydır. Özellikle üniversite okumuş öğrenciler kapsamında baktığımızda işsizlik oranının çok düşük olduğunu söyleyebiliriz. 

Refah seviyesi yüksek bir devlet olduğu için halkın ekonomik anlamda pek bir sıkıntısı bulunmamaktadır. Maaş durumuna baktığımızda; Birleşik Devletler eyaletlerden oluşmaktadır. Oluşturulmuş olan her eyalette ekonomik durum aynı değildir. Yani bir yerde iş bulmak ve daha fazla kazanma imkânı varken diğer eyalette durum böyle olmayabilir. Ama yine de her ne olursa olsun ekonomisi kötü olmadığı için bu durumlar Birleşik Devletler de sıkıntı yaratmaz. 

Birleşik Devletlerde; gıda ürünleri ve insan ihtiyaçlarının temelini oluşturan ürünler oldukça ucuzdur. Bir kilo tavuk ortalama 2 USD, yarım kilo dana ortalama 6 USD, bir kilo un ortalama yarım USD olmaktadır. Ev ve kira fiyatlarına baktığımızda biraz daha pahalı olsa da Türkiye ile kıyasladığımızda oldukça ucuzdur. Ve insanlar genellikle villalarda yaşarlar. Günlük harcanan paraya baktığımızda ise aynı şekilde buda ucuzdur. Örneğin; 

l Bir adet kahve 2 dolar 

l Bir dilim pizza 1 dolar 

l Ucuz restoranda yemek 5 dolar 

l Orta restoranda ise yemek 20 dolar 

l Pahalı restoranda yemek ise 40 dolara tekabül etmektedir. 

Genel anlam itibariyle yaşam maliyetinin düşük olduğunu söylemek mümkündür. 

Maaşlar

Mesleklerinize göre maaşlarınız da farklılık göstermektedir. En çok maaşı ise öğretmenler almaktadır. Bir yılda 50-180 dolar alarak ortalama maaş almaktadırlar. Sonrasında ise doktorlar, hemşireler, mühendisler, memurlar ve işçiler bulunmaktadır. Sonuç olarak Birleşik Devletlerde yaşam maliyetleri oldukça uygundur. Çok az bir paraya günlük harcamalarınızı yapabilirsiniz. 

Kültür

Birleşik Devletlerin kültürü İngiltere’den gelmektedir. Yani Avrupa kültürünü almış Amerika kıtasındaki bir ülkedir. Ama tüm kültür özelliklerini Avrupa’dan almayıp kendisine yeni kültür de edinmiştir. 

Birleşik Devletler kendisini liberal devlet ilan eden ve Amerikan Bağımsızlık Bildirgesinde Bağımsızlık ve özgürlük gibi kavramlara da ter vererek aslında kültürlerini baştan yaratmıştır. Bu anlamda baktığımızda, ülkesinde özgürlüğe ve egemen eşit bir toplum yaratmaya çaba gösteren bir ülke bulunmaktadır. Ülke dini yapı olarak kapsamlıdır. Yani çok fazla dini köken bulunmaktadır. Bu da kültürü geliştiren ve büyüten bir durumdur. 

Vergi

Birleşik Devletlerde vergi oranları elde edilen gelir durumuna göre değişiklik arz etmektedir. Bu oranlara baktığımızda ise en az  en fazla ise 6 oranında vergi bulunmaktadır. 

Güzellikleri

Birleşik Devletler gerek kültürü gerek tarihi yapısı ve coğrafi konumuyla insanları kendisine çeken bir ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. Oldukça büyük bir yüz ölçümüne sahip olan Birleşik Devletler her alanında gezilip görülecek yerler ile kendisine adeta hayran bıraktıran bir yerdir. Bunlara bakacak olursak; 

New York

Birleşik Devletler deyince akla ilk gelen yer New York şehridir. Büyüklüğü, kalabalık olması ve tarihi yerleri anlamında en çok gezilen ve yaşam anlamında da tercih edilen bir yer olarak karşımıza çıkmaktadır. New York’ta 5 adet ilçe bulunmaktadır. Ve en önemlisi burada Özgürlük Anıtı bulunmaktadır. Birleşik Devletlerin hemen hemen çoğu filminde görmüş olduğumuz Özgürlük Anıtı canlı canlı görmeye değer bir eserdir. Aynı zamanda burada New York diyince akla gelen; Central Park, Staten Island gibi yerler bulunmaktadır. Bu anlamda gezi rehberinin oldukça geniş kısmını New York oluşturur. 

– İkiz Kuleler

Şuan gidip de görebilme ihtimaliniz olmasa da Amerikan tarihine yer edinmiştir. Bu anlamda da güzellikler kategorisinde yer alması gereken bir yapıttır. Birleşik Devletlerin ekonomisinin kalbi olan ve aynı zamanda da ülkenin merkezi olan ikiz kuleler, tarihler 11 Eylül 2001’i gösterdiğinde patlatılmıştır. 4 tane sivil uçak ikiz kuleleri hedef alarak orayı patlatmışlardır. Uçaklardan biri sivillerin etkisiyle düşürülmüş olsa da diğer 3 uçak ikiz kuleleri hedef almış ve oradaki yüzlerce insanın da ölmense sebep olmuştur.

 Birleşik Devletler, ummadıkları anda ummadıkları zamanda tam anlamda kalplerinden vurulmuşlardır. Yanarak ölmek istemeyen insanlar camdan onlarca yükseklikten atlayıp intihar etmişlerdir. İşte bu tarihten sonra her şey değişmiştir. Dünya değişmiştir. Küreselleşme kavramı soğuk savaş bitince artmıştı. Fakat bu olaydan sonra küreselleşme sorgulanmaya başlamıştır. Güvenlik artmıştır. Birleşik Devletler, Pentagon’u Savunma Bakanlığı binası olarak ilan etmişlerdir. Bu anlamda baktığımız da Birleşik Devletler için güzellik ve ekonomik zenginliği ifade eden ikiz kuleler bu tarihten sonra tüm dünyayı farklı düşüncelere iterek farklı güvenlik kuruluşlarının oluşturulmasına sebebiyet vermiştir. 

– Boston

13 ve 14. Yüzyıllarda Avrupa kıtasından Amerika kıtasına gelen İngiliz Kolonileri için burası önem arz etmektedir. Yani burası tarihi bir anlam da ifade etmektedir. Bununla birlikte burada; Harvard Üniversitesi ve MIT üniversitesi bulunmaktadır. O yüzden buraya da öğrenci şehri diyebiliriz. Burası çok hoş bir manzaraya sahiptir. Yürüyüş ve spor yaparken de oldukça tercih edilmektedir. 

– Washington DC

Washington DC, devletin yönetim merkezidir. Burayı Türkiye’nin başkenti Ankara gibi düşünebiliriz. Bürokratik kurum ve kuruluşlar burada bulunmaktadır. Bu anlamda burada; Beyaz saray, Capital binası, Washington anıtı gibi yerler bulunmaktadır. 

– Los Angeles

Birleşik Devletler diyince ilk akla gelen yer burasıdır. Los Angeles, dizi ve filmlere de oldukça konu olan bir eyalettir. Denizleri, kumsalları, plajları ve daha birçok güzellikleri ile kendisine hayran bıraktıran bir yerdir. Burası sadece dizi ve filmlere konu olmakla kalmaz. Aynı zamanda müzik klipleri için de oldukça fazla tercih edilen bir yerdir. Tatil ve balayı şehridir. Aynı zamanda oldukça büyük ve muhteşem görünen lunaparkı ile de çocukları kendisine hayran bıraktırır. İklim olarak oldukça sıcak ve güneşli bir iklime sahiptir. 

– San Francisco

Eğer tarihi eserleri ve müzeleri seviyorsanız kesimlikle buraya da uğramalısınız. San Francisco sadece muhteşem görüntüsü ile değil aynı zamanda tarihi anlamda taşıdığı eserler ile de insanları cezp etmektedir. Aynı zamanda burada dünyadaki en güzel ve de en özel denebilecek olan Asma Köprüsü bulunmaktadır. Muhteşem yeşilliği ve doğasıyla da burası adeta huzur veren bir yerdir. Aynı zamanda bilindiği üzere Silikon Vadisi adında bir yer bulunmaktadır. Burası teknolojinin ve eğitimin merkezi olarak bilinmektedir. İşte bu Silikon Vadisi de San Francisco’nun hemen Güneyinde yer almaktadır. 

– San Diego

Bu şehrin en önemli özelliği 1 yıl 12 ay boyunca mevsiminin sıcak olması yani yaz mevsimini hep yaşatmasıdır. Bu anlamda kışın soğuktan bunalanlar burası tatil için kesinlikle tercih edebilirler. Sıcak ikliminin ve denizinin yanı sıra çocuklar için de oldukça fazla gezilecek yer bulundurur. Bu anlamda ailecek gidilip görülecek bir yer olarak karşımıza çıkar. Hayvanat bahçesi, müze ve çocuk parklarını içinde barındıran San Diego adeta çocukların olmazsa olmaz tatil beldesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Diğer en iyi blog yazıları için buraya tıklayabilirsiniz.

Exit mobile version