İçeriğe geç

Meslek Seçimi Neden Önemlidir? 

Meslek Nedir? 

 Bireylerin belli bir eğitim sonucu elde ettiği, hayatlarına yön verdiği ve seçmiş olduğu meslekte mutlu olduğu, kişi ve kişiler tarafından kabul gören ve kural faaliyetler bütününe meslek denir.  

meslek
Meslek

Meslek Seçimi? 

 Hayatta iki tercihi düzgün seçemeyen körelir. Bunlar; eş seçimi, meslek seçimi. Bizi asıl ilgilendiren ise meslek seçimidir. Meslek seçiminde insanın yaşamına yön verebilecek ve yaşamında verebileceği en önemli temel kararlardan birini oluşturur. 

Meslek Seçimi Hayatımızda Neleri Etkiler? 

– Kişinin o alanda iş bulmasını etkiler, 

 – Kişinin başarı ve olumsuz durum ve duygularını etkiler, 

 – Kişinin işini sevip, sevmediğini belirler, 

 – Bireyin dünyaya bakış açısın ve değer yargılarını belirler, 

 – Tatil ve dinlenme süresini belirler, 

 – Sağlık durumunuzu etkiler, 

 – Toplumdaki statü ve rollerinizi belirler. 

Doğru Meslek Seçiminin Bireye Kazandırdıkları? 

 – Kolay iş bulma 

 – İş hayatında başarı 

 – Meslekte ilerleme 

 – Meslekte başarı ve pratik bilgiler edinme 

 – Saygınlık 

 – İş doyumu 

 – Sosyal tatmin 

meslek
Meslek

Meslek Seçiminde Yapılan Yanlışlar? 

-Çevrenin etkisi ile yapılan yanlışlar  

– Anne ve babanın istediği mesleği seçmek 

 – Akran grubu içerisinde kalmak  

 – Öğretmenlerin etkisinde kalmak  

 – Toplumsal etkilerin altında kalmak  

– Kişisel Yanlışlar 

 – Popüler meslekleri seçmek, 

 – Kulağa hoş geleni seçmek, 

 – Çok gelir getirdiği düşünülen mesleklere yönelmek. 

 Ve unutmamak gerek ki, yanlış tercih yaparsak 1 yıl, yanlış bir üniversite tercih edersek 4 yıl, yanlış bir meslek seçersek 40 yıl hayatımızdan kayıp demektir. 

Yanlış Meslek Seçiminin Sonuçları? 

 Başka bir işe geçme, verimde azalma, özel hayatımızda kötü olumsuzluklar, işimizi sevmeme, meslekte olan yeniliklere yetişememe, maddi ve manevi zarara yol açma gibi sorunlar ile karşılaşılabilir. 

 Meslek Seçmenin Önemi? 

 Meslek seçmek hayat biçimini seçmektir. Her birey farklı bilgi ve yeteneklere sahiptir. Ve her meslekte farklı yetenekleri getirir. Yani meslek seçimine karar vermeden önce; beklentilerin, yeteneklerin, ilgilerin, kişisel özelliklerin, fiziksel özelliklerin ve değerlerin önemlidir. Peki, kişiler meslek ilgilerini biliyor mu? Öncelikle kişiler meslek seçerken seçtiği mesleğe karşı yetenekleri uygun mu, ya da kişisel yanları nelerdir, ya da nasıl bir ortamda çalışmak ister? gibi soruları kendine sormalı. Tabi burada önemli bir mevzuda kişinin meslek seçerken insanlar ile olan diyaloğu önemlidir. Çünkü meslek seçimi hayat biçimidir.

Yine seçimler arasında önemli görülen diğer bir husus ise ücrettir. Kişi seçtiği meslekte ücretini de düşünmeli ona göre karar vermeli. Çünkü tatmin olmadığı bir işte çalışmak istemeyecektir. Yani birey seçerken kendini olduğu gibi aktarmalı, ilgili meslekleri olumlu-olumsuz olarak tanıması gerekir. Çünkü yukarıda da ifade edildiği gibi yanlış bir meslek seçimi sadece kişinin kendine değil, aile yapısına, iş hayatına, sosyal hayatına etki etmektedir. Bunun içindir ki meslek seçerken ilgi alanlarının doğru tahmin edilmesi gereklidir.  

Diğer en iyi blog yazıları için buraya tıklayabilirsiniz.