İçeriğe geç

Mobbing Nedir?

Mobbing

Mobbing

Hepimiz Mobbing kavramını bir yerlerden duymuşuzdur. Haberlerden, sosyal medyadan veya herhangi bir iş yerinde bu  olaya maruz kalmış birisinden duymuş olabilirsiniz. farketmeden de bu olayı uyguluyor olabilirsiniz. 

Peki Mobbing Nedir? 

Kelime anlamına bakmış olduğumuzda Türk Dil Kurumu’nda karşılığı bezdirici olarak geçiyor. Tanımlayacak olursak iş yerinde, sosyal ortamlarda veya evinizde kişiyi yıldırmaya, ezdirmeye, bıktırmaya, tüketmeye, yönelik bir çeşit uyum bozan şiddet davranışlarıdır. Psikolojik şiddet, psikolojik taciz diyebiliriz. 

 Psikolojik taciz ve şiddet; kişiyi yıldırır, bezdirir ve pasifize eder. Hayat enerjisini alır ve çalışma ortamında özellikle iş veriminin tükenmesine neden olur. 

Neden Yapılıyor? 

Biz bunu dört başlık altında inceledik. Bunlar zorba(eylemi uygulayan kişi), mağdur, kurumsal faktörler ve sosyal sistem. 

 Hepsini teker teker açıklayacağız. 

 Zorba (Eylemi Uygulayan Kişi) 

 ● Antipatik kişilik. 

 ● Ben merkezcilik. 

 ● Mücadeleci kişiler. 

 ● Narsist kişilik. 

 ● Çocukken şiddete yönelik yetiştirilmiş kişiler. 

 Mağdur 

 ● Paranoyak kişilik. 

 ● Utangaç-çekingen kişilik. 

 ● Kıskançlığa sevk etme ve yarışmacı bir ortam yaratma. 

 Kurumsal Faktörler 

 ● İş dağılımındaki belirsizlik. 

 ● Yöneticinin yetersiz olması. 

 ● Bireyler arası anlaşmazlık ve çatışma. 

 ● İş yükünde fazlalık. 

 ● İş yerinde düşük ahlaki standartlar. 

 Sosyal Sistem 

 ● Kıyasıya rekabet. 

 ● Verimlilik baskısı. 

 ● Gelir yetersizliği. 

Çözüm Önerileri 

1) Mobbing konusunda eğitim verilebilir. Çalışanlar mobbing karşısında bilgilendirilir, broşürler dağıtılabilir. Hangi 

 davranışların mobbing sayılacağı anlatılmalıdır. Özellikle üst yöneticilerden astlarıyla olan ilişkilerinde hangi kurallara dikkat etmesi gerektiği , nelerden kaçınması gerektiği özenle aktarılmalıdır. 

 2) Çalışanlara anket yapılarak hassas bölgeler, sıkıntılı bölgeler saptanır ve buraya yönelik önlemler alınabilir. 

 3) İşyerinde hassasiyetin arttırılması önemlidir. (Kurum politikası içine mobbing katılmalıdır. Yani kurum açık bir şekilde cinsel taciz, psikolojik taciz gibi davranışlara asla müsade etmeyeceğiz sözünü yansıtabilmelidir.) 

4) Mobbinge karşı inceleme mekanizması kurulmalıdır. Yani mobbinge uğrayan kişilerin başvurabileceği birileri 

 olmalıdır. İnsan kaynakların bu konuda çok önemli bir yeri vardır. 

 5) Kamuoyunda mobbing konusunda farkındalık yaratmak ve yükseltmek amacıyla televizyon, radyo ve sosyal medya gibi. Kamu spotlarının ve diğer çalışmaların kitle iletişim araçlarında yer alması önerilebilir 

6) Milli Eğitim Bakanlığı’nın toplumdaki eğitim sistemini gözden geçirerek okullarda şiddet ve atılganlık (kendini ifade etme, hayır diyebilme) Eğitimlerinin zorunlu ders olarak alınması önerilebilir. 

7) Mobbing ile ilgili hukuki gelişmelere engel olunmamalı, adalet sağlanmalıdır. 

8) Aşırı çalışmaya son verilmelidir. Mesai saatleri kısaltılmalı. 

Diğer en iyi blog yazıları için buraya tıklayabilirsiniz.